שילוט למחסן לוגיסטי

הדפסת שילוט ואיתור למחסן לוגיסטי. פסי מדף מגנטיים עם סימון איזור / אגף / קומה, וברקוד משתנה. כל שלט מוצמד למגנט ובכל שלט אינפורמציה שונה (לפי קובץ אקסל שמתקבל מהלקוח). השלט נסרק עם קורא ברקודים בבית העסק.

ליצירת קשר